abolicja-zus-2013

abolicja-zus-2013

USTAWA

z dnia 9 listopada 2012 r.

o umorzeniu należności powstałych z tytułu nieopłaconych składek
przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność

Dodaj komentarz