Abolicja-skladek-ZUS-2

Będzie abolicja składek ZUS – Ustawa umorzeniowa dla pół miliona przedsiębiorców!

Logo ZUS

Jest nadzieja dla przedsiębiorców, którzy zostali dłużnikami ZUS – aż pół miliona przedsiębiorców zostanie uwolnionych od zaległości w składkach nieopłaconych między 1 stycznia 1999r. 
a 28 lutego 2009r.

Ustawa umorzeniowa dla pół miliona przedsiębiorców!

Osoby prowadzące w latach 1999-2009 pozarolniczą działalność gospodarczą, które w ocenie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nie opłaciły należnych składek ubezpieczeniowych, będą mogły wystąpić o ich umorzenie.

Ustawa daje możliwość umorzenia zaległych składek ZUS (na własne ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne i na Fundusz Pracy).

Dla wszystkich osób prowadzących pozarolniczą działalność np.:

  • przedsiębiorców, którzy zawieszali działalność, jednocześnie wyrejestrowując się z ubezpieczeń w ZUS,
  • przedsiębiorców, którzy jednocześnie prowadzili działalność gospodarczą i pracowali na umowę o pracę nakładczą,
  • przedsiębiorców którzy od 1 stycznia 1999r. do 28 lutego 2009r. podlegali obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym oraz wypadkowemu, a nie opłaciły według ZUS należnych składek.

Dlaczego abolicja składek ZUS jest potrzebna?

Abolicja w ZUSZUS, w okresie, który obejmuje abolicja składek ZUS, uznawał wybór tytułu ubezpieczenia za w pełni legalny i powstało spore zamieszanie, ponieważ wszyscy, którzy pracowali równolegle nie płacili składek. Doradzał wręcz przedsiębiorcom, aby z tego korzystali i wydawał zaświadczenia o niezaleganiu ze składkami. Dodatkowo pozwalał na zawieszanie płacenia składek przy zawieszaniu działalności, ale, jak to często bywa, po czasie z obu tych rozwiązań się wycofał i wielu osobom naliczył zaległe składki do zapłacenia.

Na szczęście jest nowa ustawa – abolicja składek ZUS i nasza Kancelaria SOKÓŁ może Państwu pomóc uzyskać umorzenie zaległych składek ZUS.

Gwarantujemy 100% efektywność naszych działań przy uzyskaniu abolicji składek ZUS!

„SOKÓŁ” Kancelaria Prawno-Windykacyjna

Przedsiębiorco – nasza kancelaria skutecznie pomoże Ci w umorzeniu Twoich długów wobec ZUS’u, realizując zapisy ustawy o powszechnej abolicji.

Nasi prawnicy wystąpią z odpowiednimi wnioskami, przeprowadzą mediację – gwarantujemy 100% efektywność naszych działań.

Wypełnienie wniosku tylko 250 zł + 23% vat
po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku 5 % prowizji od uznanej kwoty – opłata mediacyjna

Kontakt bezpośredni z właścicielami kancelarii tj. Joanną i Krzysztofem Sokołowskimi pod numerem 604 313 502

 

 

Dlaczego warto korzystać z naszej pomocy przy uzyskaniu Abolicji ZUS?

Mamy doświadczenie i zrobimy wszystko za Ciebie i co najbardziej istne przeprowadzimy krok po kroku do pozytywnego zakończenia.

Samodzielnie też można próbować uzyskać Abolicję ale czy na pewno warto ryzykować i tracić czas?

My przygotujemy rzetelnie wniosek, po jego gruntownej analizie, wraz z przygotowaniem całej gamy załączników, niezbędnych do tego, by złożony wniosek nie został odrzucony.
W imieniu klienta kontaktujemy się, jako pełnomocnicy prawni, po uzyskaniu właściwego pełnomocnictwa.

Kolejnym naszym atutem jest szybkość działania, skuteczna mediacja z właściwym oddziałem ZUS a w razie potrzeby skuteczne dochodzenie praw na drodze sądowej.
Meteorytyka i przygotowanie naszych prawników, począwszy od konsultacji, a skończywszy na 100 % załatwieniu spraw. Stąd nasza końcowa prowizja w wysokości 5%.

Gwarantujemy 100% uzyskania Abolicji ZUS!

Zapraszamy do kontaktu z nami w celu uzyskania Abolicji ZUS.

Wypełnienie wniosku tylko 250 zł + 23% vat
po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku 5 % prowizji od uznanej kwoty – opłata mediacyjna

Kontakt bezpośredni z właścicielami kancelarii tj. Joanną i Krzysztofem Sokołowskimi pod numerem 604 313 502